Teamspeak 3

För att addera en extra dimension så har Johan Frank satt upp en Teamspeak server åt oss. Den gör att alla medlemmarna i klubben kan snacka med varandra samtidigt som de spelar.

För att komma in på den behöver man installera Teamspeak, se länk i inlägg Länklista.


Sedan är det att koppla upp sig mot en ny server: 

URL: 19sjuttiofem.se

Port (skall inte behöva anges då jag använder default):9987

lösenordet: myrtenstigen

 


Väl där skall ni ange ett användarnamn (Barnens namn är väl ok) och sen är det bara att koppla upp sig.


Ett tips är att bokmärka denna server så den finns lättåtkomlig senare.About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on januari 2, 2017 10:57 FM.

Länklistan was the previous entry in this blog.

Installera Technipack is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en