Installera Technipack

För att komma in på servern behöver datorn man vill spela på ha Technipack installerat. Ni hittar nedladdningslänken nedan. Väl installerat och inloggat med era respektive Minecraftnamn så behöver vi justera en sak. Detta för att detta speciella modpack kräver minst 3Gb RAM på din lokala dator.
  Technipack-start.PNG 
I övre högra hörnet finns det något som heter Launcher Options. Klicka på det och ni ser föjande bild. Väl där väljer ni Minecraft Java version att vara den 64 bitars som ni precis installerat. Om inte behöver ni installera den nu. Det är bara att klicka Next för att installera den och den tar inte bort den version ni redan har, om ni har en annan version.
  Technipack-Java64bit-35Gb.PNGHär är det viktigt att ni väljer Memory att vara minst 3Gb, gärna lite högre. Som ni ser har jag valt 3.5Gb för oss.

 

När detta är klart klickar ni på Modpacks och i sökrutan (uppe till vänster) skriver ni in "The 1.7.10 Pack" för att hitta nedan bild. I nedre högra hörnet kommer det då att finnas en knapp som heter installera. Den har i mitt fall bytts ut mot Play då jag redan har det installerat. Det är en del att installera så detta kan ta en stund att avsluta.

the1710Pack.PNG  
Nu har modpacket installerats och är redo att spela. Det kommer en "vacker" laddningsbild (kan även här ta en stund då det är mycket som skall laddas.
  loading1.PNG


När detta är klart bör det se ut ungefär såhär hos er:
  laddat.PNGVälj Flerspelarläge:

fredagsklubben.PNG  

Vi har tagit bort den server som ni har från början. Den har jag ingen koll på alls. Markera servern, välj Ta bort.

  tabort_servern.PNG


För att komma åt Fredagsklubben Online så väljer ni istället att "Lägg till server" Ni kommer till en skärmbild där ni matar in följande.

serverinformation.PNG  

Ge den ett servernamn: Fredagsklubben tycker jag passar bra Serveradressen är: fredagsklubben.minsajt.nu:25636 (notera ett kolon mellan namn och siffror- viktigt) Klicka på Klar och ni har sparat servern. Nu är det bara att markera servern och välja att Ansluta så skall ni snart komma in och spela.


About this Entry

This page contains a single entry by Christian published on januari 2, 2017 5:35 EM.

Teamspeak 3 was the previous entry in this blog.

Fredagsklubben is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.

Categories

Pages

Powered by Movable Type 4.21-en